Bokningar

Bokningar av tvättstuga & gästlägenhet

Förutom bokningstavlorna i trapphusen kan du även boka tvättstuga, samlingslokal och gästlägenhet via internet eller via en smartphone. Nedan följer en beskrivning om hur du gör och vilka uppgifter du ska använda.

Har du inte tillgång till internet eller en smartphone, eller inte vill använda dessa funktioner bokar du som vanligt via våra bokningstavlor i entréerna. Hur du gör får du reda på vid inflyttningsmötet. Har du glömt hur, eller är osäker, kan du komma förbi vicevärden för en snabbkurs.


Via internet

 1. Logga in på följande hemsida: https://brfregnbagen.aptustotal.se/Aptusportal

 2. Du kan också logga in via föreningens hemsida och boka via knappen ovan.

 3. Som användarnamn använder du den e-postadress du angivit till vicevärden

 4. Som lösenord använder du 5 siffor bestående av din trappuppgång (2 siffror) och ditt lägenhetsnummer (3 siffror) (exempelvis 02011 om du bor på Jutev 2 i lägenhet 11 eller 24101 om du bor på Jutevägen 24 i lägenhet 101.

 5. Klicka på knappen Boka

 6. Klicka på Ny bokning och välj det du vill boka. Var noga med att välja rätt tvättstuga när du bokar!

 7. Du kan också se dina aktuella bokningar och dina senaste bokningar.

Så här ser bokningsportalen ut:

Via smartphone

 1. App finns för både Iphone och Android. Sök på Aptus Home och ladda ner den röda appen med ett nyckelhål till din telefon.

 2. Första gången du öppnar appen kommer du att få ställa in den.

 3. Som server skriver du: https://brfregnbagen.aptustotal.se/Aptusportal

 4. Som användarnamn använder du den e-postadress du angivit till vicevärden

 5. Som lösenord använder du 5 siffor bestående av din trappuppgång (2 siffror) och ditt lägenhetsnummer (3 siffror) (exempelvis 02011 om du bor på Jutev 2 i lägenhet 11 eller 24101 om du bor på Jutevägen 24 i lägenhet 101.

 6. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Så här ser Appen ut på Iphone:

Via bokningstavlorna

 1. Logga in i systemet med din tag genom att hålla den mot det gråa nyckelhålet till höger på tavlan.

 2. Tryck på Boka i vänstra delen av skärmen.

 3. Välj vad du vill boka. Tvätt, Samlingslokal eller Gästlägenhet.

 4. Tvätttidbokning har en tavla för vardera tillgänglig tvättstuga vardagar och en för vardera tvättstuga söndagar (andra tvättider söndagar). Var noga med att kontrollera att du bokar rätt tvättstuga.

 5. Leta reda på det datum du vill boka, du kan bläddra fem veckor fram. Lediga tider är markerad med grönt.

 6. Boka en ledig tid (grönt fält med plus) genom att trycka på den symbolen, den ändrar sig då till ett grått fält med minus. Tiden är bokad, du är klar.

 7. Avboka en tid som du bokat av misstag eller inte längre tänker använda genom att trycka gråa fältet, den ändrar sig då och blir ett grönt plus.

 8. Du kan boka upp till fyra tvättider samtidigt i systemet, kanske vill du tvätta ett dubbelpass eller boka samma tid flera veckor i rad. Så snart din tvättid är använd kan du på nytt boka en ny tid längre fram i kalendern.

 9. Du kan alltid kontrollera dina bokningar genom att trycka Boka till vänster, där visas alla dina aktuella bokningar, och där kan du också avboka tider du inte längre vill använda.

 10. När du är färdig med dina bokningar så loggar du ut ur systemet genom att trycka på knappen Logga ut. Om du glömmer att göra detta så loggas du ut ur systemet efter någon minut ändå.