Parkering

I föreningen finns totalt 100 bilplatser fördelade på

  • 24 garage

  • 30 carportplatser med motorvärmare

  • 8 carportplatser med laddstolpe för elbil eller laddhybrid (i drift från januari 2021)

  • 27 parkeringsplatser, de flesta med motorvärmare

  • 11 avgiftsbelagda parkeringsplatser, 7 vid nedre gården och 4 vid övre gården. Två av dessa är handikapplatser.


Föreningen har som ambition att nya boende ska kunna få tillgång till en parkeringsplats till eller strax efter inflyttning. Samtidigt erbjuds man möjlighet att ställa sig i kö till carport och garage om man så önskar.

För att detta ska fungera så finns det på föreningen en strikt policy om en lägenhet - en bilplats.

Vi inser att det är besvärligt för de familjer som har fler än ett fordon, samtidigt är det viktigt att alla medlemmar ges samma möjlighet att få tillträde till en bilplats.

Föreningen har 11 avgiftsbelagda parkeringsplatser varav 2 är handikapplatser. Dessa 11 platser är tillgängliga även för föreningens medlemmar. Där kan man, mot betalning, ställa sig om man inte kan lösa sin parkering på annat sätt.

Saknar du bilplats och planerar att skaffa bil hör du av dig till vicevärden så att vi kan ordna en plats åt dig, var gärna ute i god tid.

Policy 02 - Parkering.pdf