Parkering

I föreningen finns totalt 88 bilplatser fördelade på parkeringsplatser, carportplatser och garage. Samtidigt finns det 103 lägenheter.

Föreningen har som ambition att nya boende ska kunna få tillgång till en parkeringsplats till eller strax efter inflyttning. Samtidigt erbjuds man möjlighet att ställa sig i kö till carport och garage om man så önskar.

För att det ska fungera så finns det på föreningen en strikt policy om en lägenhet en bilplats. Ett antal medlemmar har sedan tidigare två platser och dessa får löpa tillsvidare då vi fortfarande kan lösa nya bilplatser inom rimlig tid för nyinflyttade. Skulle detta förändras i framtiden kommer också denna policy att revideras, det innebär att de lägenhetsinnehavare som idag har två platser kommer att få lämna tillbaka en plats.

Vi inser att det är besvärligt för de familjer som har fler än ett fordon, samtidigt är det viktigt att alla medlemmar ges samma möjlighet att få tillträde till en bilplats.

Föreningen har också sammanlagt 12 gästparkeringar. Dessa är till för besökande till föreningens medlemmar, parkering av firmabilar eller bilar skrivna på släktingar/vänner får inte parker där. Upptäcker vi detta har vårt parkeringsbolag Q-park i uppdrag att "bötfälla" dessa bilar.

Saknar du bilplats och planerar att skaffa bil hör du av dig till vicevärden så att vi kan ordna en plats åt dig, var gärna ute i god tid.