Kontakt

Besöks- & Postadress

Fakturaadress

Brf Regnbågen, Jutevägen 20, 554 45 Jönköping

HSB Brf Regnbågen i Jönköping, 08-2024-000, FE 931, 838 27 Frösön

Telefon

Web

E-post

Organisationsnummer

Bankgiro

726000-3731

5264-1966

Ordförande

Vicevärd

William Lopez Valdivieso, wlopezvaldivieso@gmail.com  

Robert Chamai, info@brfregnbagen.se, 036-165994

Vicevärdskontor, Jutevägen 20

Öppet måndagar jämna veckor kl 18-19, vissa avvikelser kan förekomma.