Stadgar

Föreningen har på två årsmöten under 2017 antagit nya stadgar. De gäller från 2017-07-01.

Stadgarna följer HSB:s normalstadgar 2011, version 5.