Brandvarnare & Brandskydd

Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) rekommenderar att samtliga lägenheter har en brandvarnare, och styrelsen instämmer i den rekommendationen.

Det är din skyldighet som lägenhetsinnehavare att se till att du har ett fullgott brandskydd, för din såväl som för dina grannars skull.

Länsförsäkringar (där föreningen har sin försäkring) erbjuder brandskydd till rimliga priser på sitt kontor på Barnarpsgatan 22 i Jönköping.

Där kan du bland annat köpa:

  • Brandvarnare (73 kr)
  • Brandfilt (119 kr)
  • Brandsläckare (fr 187 kr)
  • Brandstege (4 m, 491 kr)

(Priser från december 2015)

Vi rekommenderar att du inför vintern ser över ditt bransdskydd och även kollar batteriet i din brandvarnare.

Vill du får en påminnelse om att se över batterierna i din brandvarnare kan du anmäla dig till denna webbsida och får en påminnelse den 1 december varje år.