Stämmoprotokoll

Här finner du protokollen från de senaste årens föreningsstämmor.

För att ladda ner dem för utskrift klickar du på dokumentet.