Gym

I källare på Jutevägen 2, med ingång från gaveln ligger föreningens gym.

Gymmet är utrustad med motionscykel, löpband, stairmaster och roddmaskin; frivikter i form av skivstång, hantlar och kettlebells; TRX-band; och en multistation för styrketräning. Saknar du något kan du alltid meddela föreningen det så får vi undersöka möjligheten att komplettera utrustningen.

Föreningen hyr utrustningen och har regelbunden service på den. Det betyder också att vi har en skyldighet att vara rädd om och ta hand om den på bästa sätt.

Vill du bli medlem?

För tillträde till gymmet så ska du teckna ett medlemskap. Det kostar 50 kr per månad och lägenhet. Du kontaktar vicevärden så ordnar han att dina taggar fungerar. Avgiften läggs på din månadsavi.

Ordningsregler

Alla vill vi trivas och ha tillgång till ett fräscht gym. Sunt förnuft och respekt för dina medtränare räcker långt men lite generella regler kan ändå vara på sin plats.

 1. All träning i gymmet sker på egen risk. Föreningen ansvarar inte för eventuella personskador.

 2. Gymmet är endast tillgängligt för föreningens medlemmar, barn under 11 år får inte använda gymmet alls och ungdomar 12-17 år endast i målsmans sällskap. Gym rekommenderar normalt inte styrketräning för barn under 15 år, all eventuell träning sker därför på målsmans ansvar.

 3. Tillgång till gymmet är begränsat till dem som sökt medlemskap och erlagt en månadsavgift om 50 kr per hushåll. Tillträde via tagg.

 4. Gymmet har öppet alla dagar mellan 06 och 22.

 5. Ytterskor får inte användas i lokalen. Du byter om till inneskor i hallen innan du går in i gymlokalen.

 6. Har du med dig musik använder du i första hand hörlurar, om du spelar i högtalare håller du volymen låg, tänk på att det bor folk direkt över lokalen!

 7. Använd inte utrustning som du är osäker på hur den ska användas. Märker du att något inte fungera meddela föreningen via mail eller telefon så vi kan åtgärda.

 8. Torka av utrustningen efter att du använt den. Papper och spray finns i lokalen. Är den slut meddelar du föreningen via mail eller telefon.

 9. Ställ tillbaka vikter och annan utrustning där den ska vara. Plocka undan annat skräp efter dig och håll rent i lokalen även för övrigt.

 10. Allt tillträde till lokalen registreras. Om vi upptäcker missbruk kommer tillträdet till lokalen att förverkas.

 11. Naturligtvis är lokalen helt drogfri, det gäller såväl dopingpreparat, narkotika, alkohol som tobak.