Förtroendevalda

Styrelsen väljs på föreningsstämman som hålls i maj varje år.  Ordförande väljs alltid för ett år i taget, övriga ledamöterna väljs för en period av två år, växelvis.

I styrelsen ingår förutom dem av föreningen valda ledamöter även en representant utsedd av HSB Göta, och till styrelsen är även vicevärden adjungerad.

Därutöver väljs även revisorer och valberedning. 

Du kan nå samtliga förtroendevalda per e-post, adresserna finner du nedan.

 Ordförande

Medlemslokaler

Ing-Marie Joneman

 Jutevägen 2

 imjon@live.se 

 Vice ordförande


vakant


 

 Ledamot 

Fastighetsansvarig

 Henrik Levin

 Jutevägen 16

henrikjtlevin3@yahoo.com 

 Ledamot

Social Hållbarhet

William Lopez

 Jutevägen 6

 wlopezvaldivieso@gmail.com 

Ledamot

Fastighetsansvarig

 Christopher Andersson

Jutevägen 10

christopher.andersson@husqvarnagroup.com

Ledamot

Medlemsansvarig

 Jonas Faresjö

Jutevägen 2

jf@advokatgruppen.nu

Ledamot

Medlemsansvarig

 Margareta Karlsson

Jutevägen 4

margareta.janolov@outlook.com

HSB-ledamot

Ekonomiansvarig

 Katarina Bokinge

 HSB-representant

 katarina.bokinge@hsb.se 

Övriga förtroendevalda

Valbredning

Sammankallande

 Kerstin Boo Lindell

 Jutevägen 6

redward@live.se 

Valbredning

Ledamot

 Maud Sundell

Jutevägen 18

 Ledamot

Stefan Jonasson

 Jutevägen 18

 Revisor

 Anita Löfqvist

 Jutevägen 8

bubba@telia.com

 Revisorsersättare

Göran Widlert

 Jutevägen 14

 Vicevärd

 Robert Chamai

 Jutevägen 10

 info@brfregnbagen.se