Förtroendevalda

Styrelsen väljs på föreningsstämman som hålls i maj varje år. Ordförande väljs alltid för ett år i taget, övriga ledamöterna väljs för en period av två år, växelvis.

I styrelsen ingår förutom dem av föreningen valda ledamöter även en representant utsedd av HSB Göta, och till styrelsen är även vicevärden adjungerad.

Därutöver väljs även revisorer och valberedning. I föreningen finns också en trädgårdsgrupp och en trivselgrupp.

Du kan nå samtliga förtroendevalda per e-post, adresserna finner du nedan.

Ordförande

Medlemslokaler

Ing-Marie Joneman

Jutevägen 2

imjon@live.se

Vice ordförande

Projekt Trädgård

Henrik Levin

Jutevägen 16

henrikjtlevin@gmail.com

Ledamot

Mariana Modén

Jutevägen 22

mariana.moden@gmail.com

Ledamot


William Lopez

Jutevägen 6

wlopezvaldivieso@gmail.com

Ledamot


Fredrik Hensegård

Jutevägen 2

fredrik.hensegard@gmail.com

HSB-ledamot

Ekonomiansvarig

Katarina Bokinge

HSB-representant

katarina.bokinge@hsb.se

Övriga förtroendevalda

Valbredning

Sammankallande

Kerstin Boo Lindell

Jutevägen 6

redward@live.se

Valbredning

Ledamot

Maud Sundell

Jutevägen 18

Ledamot

Stefan Jonasson

Jutevägen 6

Revisor

Micael Johansson

Jutevägen 22

micael.b.johansson@gmail.com

Revisorsersättare

Göran Widlert

Jutevägen 14

Vicevärd

Rudi Mölling

Jutevägen 22

info@brfregnbagen.se

Arbetsgrupper

Trädgårdsgruppen

Ing-Mari Joneman, Henrik Levin, Rudi Mölling, Berith Svensson, Paula Serey

tradgard@brfregnbagen.se

Trivselgruppen

Johanna Levin, Guenola Nonet