Förtroendevalda

Styrelsen väljs på föreningsstämman som hålls i maj varje år.  Ordförande väljs alltid för ett år i taget, övriga ledamöterna väljs för en period av två år, växelvis.

I styrelsen ingår förutom dem av föreningen valda ledamöter även en representant utsedd av HSB Göta, och till styrelsen är även vicevärden adjungerad.

Därutöver väljs även revisorer och valberedning. 

Du kan nå samtliga förtroendevalda per e-post, adresserna finner du nedan.

Ordförande

Social Hållbarhet

William Lopez Valdivieso

 Jutevägen 6

 wlopezvaldivieso@gmail.com

 Vice ordförande

Medlemsansvarig

Ing-Marie Joneman

jutevägen 2

info@brfregnbagen.se


 

 Ledamot 

Fastighetsansvarig

 Jonathan  Andersson

jonathan.andersson@jrab.se

Ledamot

Fastighetsansvarig

 Christopher Andersson

Jutevägen 10

christopher.andersson@husqvarnagroup.com

Ledamot

Medlemsansvarig

 Jonas Faresjö

Jutevägen 2

jf@advokatgruppen.nu

Ledamot

Social Hållbarhet

Christina Bjerklin

bjerklin@hotmail.se


Ekonomiansvarig

 Katarina Bokinge        

 HSB-representant

 katarina.bokinge@hsb.se Övriga förtroendevalda

Valbredning

Sammankallande

 Stefan Jonasson

Jutevägen 18


Valbredning

Ledamot

 Maud Sundell

Jutevägen 18


 Revisor

 Anita Löfqvist

 Jutevägen 8

bubba@telia.com

 Revisorsersättare

Göran Widlert

 Jutevägen 14

 Vicevärd

 Robert Chamai

 Jutevägen 10

 info@brfregnbagen.se