Förtroendevalda

Styrelsen väljs på föreningsstämman som hålls i maj varje år. Ordförande väljs alltid för ett år i taget, övriga ledamöterna väljs för en period av två år, växelvis.

I styrelsen ingår förutom dem av föreningen valda ledamöter även en representant utsedd av HSB Göta, och till styrelsen är även vicevärden adjungerad.

Därutöver väljs även revisorer och valberedning. I föreningen finns också en trädgårdsgrupp och en trivselgrupp.

Du kan nå samtliga förtroendevalda per e-post, adresserna finner du nedan.

Ordförande

Medlemslokaler

Ing-Marie Joneman

Jutevägen 2

ing-marie@brfregnbagen.se

Vice ordförande

Projekt Trädgård

Henrik Levin

Jutevägen 16

henrik@brfregnbagen.se

Ledamot

Sekreterare

Karin Sandstedt

Jutevägen 20

karin@brfregnbagen.se

Ledamot

Medlemsansvarig

William Lopez

Jutevägen 6

william@brfregnbagen.se

Ledamot

Fastighetsansvarig

Stefan Jonasson

Jutevägen 8

stefan@brfregnbagen.se

HSB-ledamot

Ekonomiansvarig

Katarina Bokinge

HSB-representant

katarina@brfregnbagen.se

Övriga förtroendevalda

Valbredning

Sammankallande

Kerstin Boo Lindell

Jutevägen 6

valberedning@brfregnbagen.se

Valbredning

Ledamot

Maud Sundell

Jutevägen 18

Ledamot

Fredrik Hensegård

Jutevägen 2

Revisor

Micael Johansson

Jutevägen 22

revisor@brfregnbagen.se

Revisorsersättare

Christina Bjerklin

Jutevägen 12

Vicevärd

Rudi Mölling

Jutevägen 22

info@brfregnbagen.se

Arbetsgrupper

Trädgårdsgruppen

Ing-Mari Joneman, Henrik Levin, Rudi Mölling, Berith Svensson, Paula Serey

tradgard@brfregnbagen.se

Trivselgruppen

Johanna Levin, Guenola Nonet

trivsel@brfregnbagen.se