Sopor

Sophantering kostar föreningen ca 200,000 kr per år (dvs 2,000 kr per lägenhet). Det är en större utgift än för vatten & avlopp eller el, till exempel. 

Föreningen har två Miljöstationer belägna till vänster om entrén till Jutevägen 4 och 14. Därtill finns en container belägen väster om Jutevägen 20, den är låst men din lägenhetsnyckel passar i låset.

Miljöstationen

I miljöstationen kan du slänga de flest fraktioner av dina hushållssopor. Grundregeln är att allt du slänger där ska slängas i ett sopkärlInte ställas på golvet, hyllor eller fönstersmygar. Får det inte plats i kärlet ska det förmodligen inte slängas där, det gäller exempelvis wellpappkartonger. Är det fullt kan du prova det andra miljörummet, eller försöka igen om några dagar. Vi tömmer regelbundet var eller varannan vecka beroende på fraktion.


I Miljöstationen slänger du dina hushållssopor i de fraktioner för vilket det finns kärl:


I Miljöstationen slänger du inget annat

Vi repeterar, inget annat än det som ryms i utsatta kärl ska slängas i miljörummen! Ska det inte slängas i ett av kärlen ska det inte ligga i miljörummet. 


Containern

I containern slänger du inte:

De här tingen ansvara du själv för att transportera till sortergården


Bredvid containern ställer du inte: