Sopor

Sophantering kostar föreningen ca 200,000 kr per år (dvs 2,000 kr per lägenhet). Det är en större utgift än för vatten & avlopp eller el, till exempel.

Föreningen har två Miljöstationer belägna till vänster om entrén till Jutevägen 4 och 14. Därtill finns en container belägen väster om Jutevägen 20, den är låst men din lägenhetsnyckel passar i låset.

Miljöstationen

I miljöstationen kan du slänga de flest fraktioner av dina hushållssopor. Grundregeln är att allt du slänger där ska slängas i ett sopkärl. Inte ställas på golvet, hyllor eller fönstersmygar. Får det inte plats i kärlet ska det förmodligen inte slängas där, det gäller exempelvis wellpappkartonger. Är det fullt kan du prova det andra miljörummet, eller försöka igen om några dagar. Vi tömmer regelbundet var eller varannan vecka beroende på fraktion.


I Miljöstationen slänger du dina hushållssopor i de fraktioner för vilket det finns kärl:

  1. Brännbart hushållsavfall
  2. Komposterbart hushållsavfall
  3. Ofärgat respektive färgat glas (ta av kapsyler/lock)
  4. Tidningspapper (inte kuvert eller pappåsar, de slängs i brännbart)
  5. Plastförpackningar (mjukplast och hårdplast)
  6. Metall (burkar och lock)
  7. Hushållskartonger (hopvikta eller isärplockade, aldrig hela , inga wellpappkartonger)
  8. Batterier
  9. Glödlampor
  10. Lysrör
  11. Småelektronik


I Miljöstationen slänger du inget annat

Vi repeterar, inget annat än det som ryms i utsatta kärl ska slängas i miljörummen! Ska det inte slängas i ett av kärlen ska det inte ligga i miljörummet.


Containern

I containern slänger du större saker av engångskaraktär:

  1. Större kartonger efter inköp av kapitalvaror. Tänk på att vika ihop dessa!
  2. Brännbart eller sorterbart som är så skrymmande att det inte får plats i miljörummen.


I containern slänger du inte:

  1. Hela inredningar när du renoverar.
  2. Elektronik, smått eller stort, allt batteridrivet men även TV, monitorer, datorer mm.
  3. Köks- och badrumsutrustning, kyl, frys, spis mikro, badkar, handfat mm.
  4. Möbler och annat skrymmande du har tröttnat på.
  5. Miljöfarligt avfall som bildäck, färg, lösningsmedel, brandfarligt gods mm.

De här tingen ansvara du själv för att transportera till sortergården.


Bredvid containern ställer du inte:

  1. Någonting utanför containern över huvud taget.
  2. Ska det inte ligga i containern får du ta det till sortergården själv!
  3. Får det inte plats i container just när du är där tar du med det tillbaka och försöker igen när containern är tömd. Vi tömmer containern oregelbundet när den är full, i snitt ca 10 gånger per år.