Allas trivsel - allas ansvar

Längst ner på denna sida hittar du en länk till denna information för utskrift.

Gemensamt ansvar 

I en bostadsrättsförening bär vi ett gemensamt ansvar för att sköta vår förening och värna om vår egen och våra grannars trivsel. Det är därför allas skyldighet att såväl följa gemensamma ordningsföreskrifter som att påtala försummelser direkt till den som ej hörsammar desamma. 

Om du känner att någon av dina grannar vid upprepade tillfällen eller genom grov oaktsamhet inte följer våra trivselregler behöver vi få reda på det. Kontakta då vicevärden via telefon, e-post eller brev.

Parkering

Parkering för besökare till Regnbågen får endast ske på platserna nr 50-57 och med giltigt parkeringstillstånd. Platserna 4 och 23 är till för fordon med handikapptillstånd. Övrig parkering får endast ske efter hänvisning av vicevärd eller på förhyrda platser. Anvisning genom skylt eller av p-vakt ska följas. Besöksparkering är inte tillåten för boende i Brf Regnbågen samt för besökande till eller boende i angränsande kvarter. Parkering är inte tillåten på gårdarna. Övervakning sker av parkeringsbolag Aimo-park och kontrollavgift kan tas ut vid överträdelse. Vid tvist hänvisas till parkeringsbolaget, föreningen ansvarar inte för att lösa eventuell tvist med parkeringsbolaget.

Trafik på föreningens område 

Trafik med motorfordon, motorcykel och moped på fastighetens gårdar är förbjuden. Förbudet gäller inte transport av sjuk eller funktionshindrad, transport av tyngre gods och transport i samband med fastighetsskötsel. 

Grönytor

Grönytorna inom föreningens område får användas för lek. För bollspel hänvisas dock i första hand till bollplan väster om föreningens område. Undvik att använda gräsytorna för gångtrafik, använd då gångvägarna. Bärbuskar och fruktträd är till för föreningens medlemmar och för barn inom hela området. 

Husdjur 

Husdjur får inte släppas utan tillsyn eller förorena inom föreningens område. Djuren ska hållas kopplade. Ev avföring ska omhändertas (enl §5 Jönköpings kommuns hundstadga). Fåglar och andra vilda djur får inte matas från fönster, balkonger, altaner eller allmänna ytor i föreningen. Djur får inte vistas i gästlägenheten.

Störande ljud

Arbete som förorsakar högt ljud (borrning, uppspikning mm.) får endast ske på följande tider: vardagar 07:00 – 20:00, lördagar och dag före helgdag 09:00 – 17:00 och inte alls på söndagar och helgdagar. Ska du renovera din lägenhet under en längre tid är det bra om du informerar dina grannar om detta.

Högt ljud från TV eller musik får ej ske efter följande tider: Söndag till torsdag efter 22:00, samt fredag och lördag efter 24:00. Ej heller före kl 07:00 vardagar, samt 09:00 lördagar och helgdagar.

Om boende önskar ha fest i sin lägenhet rekommenderas att samråda med andra boende i trappuppgången i förväg och att festen annonseras i god tid innan på anslagstavlan. Tiderna för störande ljud ovan gäller även vid fest. Visa hänsyn och tänk på att alla inte jobbar vardagar.

Mattpiskning 

Mattor och textilier får inte skakas från fönster eller balkonger. Piskställning får ej användas efter 20:00. 

Trapphus & källargångar

Trapphusen ska hållas rena från föremål, rollatorer får dock ställas om det finns plats och inte hindrar framkomsten. Gångar och korridorer i källarutrymmen ska hållas helt fria från föremål. Entrédörr får ej ställas upp och källardörr ska hållas låst. Trapphusen städas varannan vecka, drar du eller dina barn in mycket smuts eller sand är vi tacksamma för att du städar undan efter dig.

Sopor & återvinning 

Sopor ska källsorteras och deponeras i där för avsedda kärl i våra två soprum. Sopor med större volym ska deponeras i containern som står uppställd väster om Jutevägen 20. Återvinningsavfall såsom spisar, badkar, mikrovågsugnar, inredning, möbler mm. ska på egen bekostnad transporteras till kommunens återvinningsstationer. 

När något går sönder - Gör en felanmälan

Föreningen har ett serviceavtal med Axcell Fastighetspartner. Det betyder att vi har fastighetsskötare på plats de flesta vardagar. De hjälper oss med den dagliga skötseln av vår gemensamma fastighet. Om du upptäcker skada på gården, i till exempel tvättstugorna, eller andra gemensamma utrymmen gör du en felanmälan genom att ringa eller maila direkt till vår fastighetsskötare, aktuell informarion finns på våra anslagstavlor.

Service-Ellen - 0730-60 20 21

För dig som är äldre och behöver hjälp med exempelvis hänga gardiner eller byta en glödlampa eller annat då du riskerar att ramla erbjuder Jönköpings kommun gratistjänsten Service-Ellen. Henne kan du ringa till vardagar 7-16.

Trivsel i tvättstugan 

Tvättstugan bokar du via vårt bokningssystem, du har tillgång till två tvättstugor: 

Du öppnar tvättstugorna med hjälp av din tag, och den fungerar bara under de tider du bokat tvättstugan. Kommer du inte in på planerad tid, kontrollera då att du bokat rätt tvättstuga och rätt tid i bokningssystemet. 

Tvättstugan kan bokas under följande tider: 

Efter avslutad tvättid ska du städa tvättstugan!

Tänk på!

171217 Trivselregler.pdf