Andrahandsuthyrning

Riktlinjer vid andrahandsuthyrning

Det kan säkert hända någon gång att du inte behöver bo i lägenheten under en tid. Kanske funderar du på att hyra ut den i andra hand. Men det är mycket du ska tänka på. Framför allt måste du ha styrelsens godkännande.

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem den ska hyras ut och hur lång tid den ska hyras ut. Styrelsen lämnar vanligtvis besked inom en vecka från det att din ansökan behandlats.

Tänk på att du som hyresvärd ansvara för att din hyresgäst sköter sig under det att hen hyr din lägenhet. Eventuella störningar som orsakas av din hyresgäst drabbar dig som hyresvärd.

För att säkerställa att alla ansökningar om andrahandsuthyrning behandlas lika har styrelsen antagit en policy med riktlinjer. Om du funderar på att hyra ut din lägenhet i andra hand är det därför bra om du först läser igenom denna policy. Du hittar den och ansökningsblankett nedan.

Ansökan lämnar du påskriven till vicevärdskontoret på Jutevägen 20. Den behandlas därefter på nästkommande styrelsemöte.