Allmänt om Brf Regnbågen

Allmänt

 • Brf Regnbågen är en HSB-ansluten bostadsrättsförening på Dalvik i Jönköping med adress Jutevägen 2-24.
 • Föreningen har 103 lägenheter. De varierar från 1 rok till 6 rok, med storlekar på mellan 33 och 132 kvm. Den totala boytan är 8,416 kvm.
 • Till varje lägenhet hör ett källarförråd och en mindre matkällare.
 • Föreningens fastigheter är byggda 1965.


Gästlägenhet

 • Gästlägenhet med fyra bäddar finns på Jutevägen 10. Lägenheten är utrustad med pentry, dusch och toalett och är renoverad 2012.


Samlingslokal

 • En fullt utrustad samlingslokal med plats för 24 gäster, pentry och toalett finns på Jutevägen 8. Lokalen är renoverad 2018.


Tvättstugor

 • Föreningen har fyra tvättstugor renoverade 2012.
 • Boende på Jutevägen 2-10 kan tvätta i tvättstugorna belägna i källaren på Jutevägen 2 och i markplan på Jutevägen 6.
 • Boende på Jutevägen 12-24 kan tvätta i tvättstugorna belägna i källaren på Jutevägen 24 och i markplan på Jutevägen 16.


Entréport, post, information och bokningar

 • Varje lägenhet har en postbox belägen i entréplan. Dagstidningar levereras i hållare vid lägenhetsdörren.
 • Entrédörrarna i varje trappuppgång är låsta dygnet runt, de öppnas med elektronisk nyckel (en sk tag) eller med hjälp av porttelefon kopplad till ditt telefonnummer.
 • I entréplan finns också en elektronisk informationstavla där aktuella nyheter visas.
 • Informationstavlan används också för att boka tvättstugor, gästlägenhet och samlingslokal.

Informationstavlor finns i varje entré.

Postbox i varje trapphus.

Bilplatser

 • Föreningen har 52 parkeringsplatser varav 49 med motorvärmare, 18 carportar med motorvärmare och 24 varmgarage.
 • I avgifterna nedan ingår el till motorvärmare samt uppvärmning av garage.
 • Normalt kan en p-plats ordnas till inflyttningsdatum för nya köpare. Överlåtelsedatum är första möjliga ködatum.
 • Endast en bilplats per lägenhet går att få.

Bilplats

P-plats

Carport

Garage

Pris/mån

150 kr

250 kr

350 kr

Kötid

Kan normalt fås till inflyttningsdagen

2-3 år

2-3 år

TV, internet och telefoni

 • Föreningen har ett gruppavtal med Comhem. Digital-TV BAS (20 kanaler) och Bredband 50 (30-50 MBit/s) ingår till alla hushåll och debiteras med 60 kr per månad. Mer information om Comhems utbud finner du på deras hemsida.
 • Vanligt telefonnät finns indraget i varje lägenhet.


Miljö

 • Två miljöstationer med följande fraktioner: komposterbart, brännbart, papper, kartong, plast, glas, lampor & lysrör, batterier. Belägna bredvid uppgång 4 och 14.
 • Gemensam container för grovsopor, belägen väster om uppgång 20.


Radon

 • Radonmätning utfördes under perioden januari till mars 2014.
 • Resultatet visar på ett medelradonvärde på 89 Bq/m3 vilket är väl inom Strålskyddsmyndighetens rekommendation av mindre än 200 Bq/m3.


Ventilation

 • Föreningen har ett aktivt ventilationssystem med undertryck i lägenheterna, detta för att bland annat motverka uppbyggnaden av radon i lägenheterna.
 • Köksfläkt får endast vara av passiv typ, dvs en kåpa utan fläkt kopplad till ventilen i köket eller en kolfilterfläkt som inte kopplas till köksventilen.
 • Aktiva fläktar (med egen motor) är inte tillåtna då dessa stör övriga boendes ventilation.
 • Spaltventiler vid fönster får ej tejpas igen, visst självdrag behövs för att hålla radonhalt på låg nivå.


Fastighetsskötsel & Försäkring

 • Föreningen har serviceavtal med Axcell Fastighetspartner.
 • Föreningen har avtal med Anticimex mot skadedjursangrepp.
 • Föreningen är försäkrad via Länsförsäkringar, bostadsrättstillägg ingår i den försäkringen och behöver ej betalas extra av de boende.


Ekonomi

 • Föreningen har kreditvärdighet A++ (det näst högsta man kan få)
 • Fastigheten är taxerad till 95 miljoner kronor. Beräknat fastighetsvärde är ca 130 miljoner kronor.
 • Aktuella lån uppgår till ca 33 miljoner kronor. Det motsvarar en belåningsgrad av ca 33%. Låneskulden är på ca 3 800 kr/kvm.
 • Årsavgiften är ca 620 kr/kvm från januari 2020.
 • Kostnad för bredband och digital-TV tillkommer med 60 kr per månad.
 • Varmvatten debiteras separat med 80 kr per kubikmeter.
  • Notera att, då debitering av förbrukningen ske i efterskott, köpare vid förvärvande av lägenheten tar över ansvar för tidigare ägares senaste fyra månaders förbrukning. Normalförbrukning för 3 rok är ca 2-3 kubikmeter vatten per månad. Detta bör regleras vid köp.
 • Ekonomisk förvaltning sköts av HSB Göta Förvaltning.
 • Senaste årsredovisningar finner du här.
 • Gällande stadgar finner du här.


Framtida avgifter

 • Föreningen har beslutat att höja avgiften för 2020 med 1 % (från ca 613 kr/kvm till ca 620 kr/kvm).
 • Eventuella framtid avgiftsändringar kommer att reflektera ändringar i kostnaderna för i förvaltning och räntor.


Renoveringar och större underhåll

2002 - 2010

 • Fasadrenovering
 • Ommålning av trapphus
 • Byte av balkongdörrar och tillhörande fönster.


2011 - 2015

 • Traditionellt stambyte, renovering av samtliga badrum, samtliga badrum har klinkergolv och kaklade väggar, färg och material varierar. Alla badrum är förberedda för tvättmaskin.
 • Individuell mätning av varmvatten, debiteras i efterskott på månadsavgiften.
 • Elsanering, byte av samtliga kablar, nya elcentraler med jordfelsbrytare, nya uttag och lysknappar, ny belysning i badrum och kök.
 • Renovering av tvättstugor
 • Renovering av gästlägenhet
 • Byte av låssystem
 • Portlås, elektroniska bokningssystem och informationstavlor
 • OVK-kontroll
 • Ombyggnation av lokal till lägenhet
 • Radonmätning. Medelvärde 93 Bq/kubikmeter (Strålskyddsmyndighetens riktvärde <200 Bq/kubikmeter).
 • PCB-inventering. Ingen PCB påträffad.
 • Ombyggnationer av pannrum.
 • Byte av fönster
 • Byte av ytterdörrar i lägenheter
 • Byte av entrépartier


2016 - 2019

 • Byte av takfläktar, nya reglersystem för värme, injustering av luftflöden och OVK-besiktning.
 • Ommålning av sockel på samtliga huskroppar.
 • Installation och injustering av värme.
 • Byte av värmekulvertar.
 • Renovering av samlingslokal på Jutevägen 8.
 • Fasadtvätt.
 • Renovering av kontorslokaler på Jutevägen 18.


Planerade arbeten 2020-2021

 • Trädgårdsprojekt, inkluderande trädgårdar, lekplatser, belysning, skyltning, sopförråd, cykelförråd, mm.


Vidare information

Önskas mer information går det bra att kontakta föreningens ordförande eller vicevärd.