Allmänt om Brf Regnbågen

Allmänt


Gästlägenhet


Samlingslokal


Gym


Tvättstugor


Entréport, post, information och bokningar

Informationstavlor finns i varje entré.

Postbox i varje trapphus.

Bilplatser

Bilplats

P-plats

Carport

Carport med laddstolpe

Garage

Pris/mån

150 kr

250 kr

350 kr

350 kr

Kötid

Kan normalt fås till inflyttningsdagen

1-2 år

2-3 år, endast för dem med el- eller hybridbil

2-3 år

TV, internet och telefoni


Miljö


Radon


Ventilation


Fastighetsskötsel & Försäkring


Ekonomi (värden angivna för 2023)


Framtida avgifter


Renoveringar och större underhåll

2002 - 2010


2011 - 2015


2016 - 2019


2020-2022


2023-2035


Vidare information

Önskas mer information går det bra att kontakta föreningens ordförande eller vicevärd.