Allmänt om Brf Regnbågen

Allmänt

 • Brf Regnbågen är en HSB-ansluten bostadsrättsförening på Dalvik i Jönköping med adress Jutevägen 2-24.
 • Föreningen har 103 lägenheter. De varierar från 1 rok till 6 rok, med storlekar på mellan 33 och 132 kvm. Den totala boytan är 8,416 kvm.
 • Till varje lägenhet hör ett källarförråd och en mindre matkällare.
 • Föreningens fastigheter är byggda 1965.


Gästlägenhet

 • Gästlägenhet med fyra bäddar finns på Jutevägen 10. Lägenheten är utrustad med pentry, dusch och toalett och är renoverad 2012.


Samlingslokal

 • En fullt utrustad samlingslokal med plats för 24 gäster, pentry och toalett finns på Jutevägen 8. Lokalen är renoverad 2018.


Tvättstugor

 • Föreningen har fyra tvättstugor renoverade 2012.
 • Boende på Jutevägen 2-10 kan tvätta i tvättstugorna belägna i källaren på Jutevägen 2 och i markplan på Jutevägen 6.
 • Boende på Jutevägen 12-24 kan tvätta i tvättstugorna belägna i källaren på Jutevägen 24 och i markplan på Jutevägen 16.


Entréport, post, information och bokningar

 • Varje lägenhet har en postbox belägen i entréplan. Dagstidningar levereras i hållare vid lägenhetsdörren.
 • Entrédörrarna i varje trappuppgång är låsta dygnet runt, de öppnas med elektronisk nyckel (en sk tag) eller med hjälp av porttelefon kopplad till ditt telefonnummer.
 • I entréplan finns också en elektronisk informationstavla där aktuella nyheter visas.
 • Informationstavlan används också för att boka tvättstugor, gästlägenhet och samlingslokal.

Informationstavlor finns i varje entré.

Postbox i varje trapphus.

Bilplatser

 • Föreningen har 52 parkeringsplatser varav 49 med motorvärmare, 18 carportar med motorvärmare och 24 varmgarage.
 • I avgifterna nedan ingår el till motorvärmare samt uppvärmning av garage.
 • Normalt kan en p-plats ordnas till inflyttningsdatum för nya köpare. Överlåtelsedatum är första möjliga ködatum.
 • Endast en bilplats per lägenhet går att få.

Bilplats

P-plats

Carport

Garage

Pris/mån

150 kr

250 kr

350 kr

Kötid

Kan normalt fås till inflyttningsdagen

2-3 år

2-3 år

TV, internet och telefoni

 • Föreningen har ett gruppavtal med Comhem. Digital-TV BAS (20 kanaler) och Bredband 50 (30-50 MBit/s) ingår till alla hushåll och debiteras med 60 kr per månad. Mer information om Comhems utbud finner du på deras hemsida.
 • Vanligt telefonnät finns indraget i varje lägenhet.


Miljö

 • Två miljöstationer med följande fraktioner: komposterbart, brännbart, papper, kartong, plast, glas, lampor & lysrör, batterier och småelektronik. Belägna bredvid uppgång 4 och 14.
 • Gemensam container för grovsopor, belägen väster om uppgång 20. Där slänger man med fördel wellpappkartonger.


Radon

 • Radonmätning utfördes under perioden januari till mars 2014.
 • Resultatet visar på ett medelradonvärde på 89 Bq/m3 vilket är väl inom Strålskyddsmyndighetens rekommendation av mindre än 200 Bq/m3.


Ventilation

 • Föreningen har ett aktivt ventilationssystem med undertryck i lägenheterna, detta för att bland annat motverka uppbyggnaden av radon i lägenheterna.
 • Köksfläkt får endast vara av passiv typ, dvs en kåpa utan fläkt kopplad till ventilen i köket eller en kolfilterfläkt som inte kopplas till köksventilen.
 • Aktiva fläktar (med egen motor) är inte tillåtna då dessa stör övriga boendes ventilation.
 • Spaltventiler vid fönster får ej tejpas igen, visst självdrag behövs för att hålla radonhalt på låg nivå.


Fastighetsskötsel & Försäkring

 • Föreningen har serviceavtal med Axcell Fastighetspartner.
 • Föreningen har avtal med Anticimex mot skadedjursangrepp.
 • Föreningen är försäkrad via Länsförsäkringar, bostadsrättstillägg ingår i den försäkringen och behöver ej betalas extra av de boende.


Ekonomi

 • Föreningen har kreditvärdighet A++ (det näst högsta man kan få)
 • Fastigheten är taxerad till 137 miljoner kronor. Beräknat fastighetsvärde är ca 160 miljoner kronor.
 • Aktuella lån uppgår till ca 33 miljoner kronor. Det motsvarar en belåningsgrad av ca 24%. Låneskulden är på ca 3 800 kr/kvm.
 • Årsavgiften är ca 620 kr/kvm från januari 2020.
 • Kostnad för bredband och digital-TV tillkommer med 60 kr per månad.
 • Varmvatten debiteras separat med 80 kr per kubikmeter.
  • Notera att, då debitering av förbrukningen ske i efterskott, köpare vid förvärvande av lägenheten tar över ansvar för tidigare ägares senaste fyra månaders förbrukning. Normalförbrukning för 3 rok är ca 2-3 kubikmeter vatten per månad. Detta bör regleras vid köp.
 • Ekonomisk förvaltning sköts av HSB Göta Förvaltning.
 • Senaste årsredovisningar finner du här.
 • Gällande stadgar finner du här.


Framtida avgifter

 • Föreningen har beslutat att höja avgiften för 2020 med 1 % (från ca 613 kr/kvm till ca 620 kr/kvm).
 • Avgifter för 2021 och 2022 beräknas höjas med 2% vardera år.


Renoveringar och större underhåll

2002 - 2010

 • Fasadrenovering
 • Ommålning av trapphus
 • Byte av balkongdörrar och tillhörande fönster.


2011 - 2015

 • Traditionellt stambyte, renovering av samtliga badrum, samtliga badrum har klinkergolv och kaklade väggar, färg och material varierar. Alla badrum är förberedda för tvättmaskin.
 • Individuell mätning av varmvatten, debiteras i efterskott på månadsavgiften.
 • Elsanering, byte av samtliga kablar, nya elcentraler med jordfelsbrytare, nya uttag och lysknappar, ny belysning i badrum och kök.
 • Renovering av tvättstugor
 • Renovering av gästlägenhet
 • Byte av låssystem
 • Portlås, elektroniska bokningssystem och informationstavlor
 • OVK-kontroll
 • Ombyggnation av lokal till lägenhet
 • Radonmätning. Medelvärde 93 Bq/kubikmeter (Strålskyddsmyndighetens riktvärde <200 Bq/kubikmeter).
 • PCB-inventering. Ingen PCB påträffad.
 • Ombyggnationer av pannrum.
 • Byte av fönster
 • Byte av ytterdörrar i lägenheter
 • Byte av entrépartier


2016 - 2019

 • Byte av takfläktar, nya reglersystem för värme, injustering av luftflöden och OVK-besiktning.
 • Ommålning av sockel på samtliga huskroppar.
 • Installation och injustering av värme.
 • Byte av värmekulvertar.
 • Renovering av samlingslokal på Jutevägen 8.
 • Fasadtvätt.
 • Renovering av kontorslokaler på Jutevägen 18.


Planerade arbeten 2020-2021

 • Trädgårdsprojekt, inkluderande trädgårdar, lekplatser, belysning, skyltning, sopförråd, cykelförråd, mm. Projektet är beslutat på stämma och byggstart beräknas till v34 2020.


Vidare information

Önskas mer information går det bra att kontakta föreningens ordförande eller vicevärd.