Odlingslådor

I och med färdigställandet av vår nya innergårdar våren 2021 kommer det också att finnas odlingslådor tillgängliga för dem av föreningens medlemmar som önskar använda sina gröna fingrar.

Det finns sex lådor på respektive gård och varje medlem i föreningen har möjlighet att ansöka om att låna en låda för en växtsäsong i taget. Ansökan görs via email till tf vicevärd Robert som under mars månad färdigställer listan över de lyckliga odlarna. 

Den som erbjuds en odlingslåda har därefter tillgång till den under perioden april till mars varefter lådan efter iordningsställande lämnas tillbaka till föreningen. 

Lådan är drygt 1 kvadratmeter stor och innehåller jord av god kvalitet. Du som får tillgång till en låda förväntas därefter sköta den under växtsäsongen.

Om du önskar ha tillgång till en låda året därefter går det bra att åter ställa sig i kö.


Skötseln av odlingslådorna och medlemmens ansvar

Medlemmen disponerar sin låda under månaderna april till mars. Vid mars månads utgång ställs lådan i ordning av medlemmen som haft den under den gångna säsongen för att nästa säsong kunna övertas av en annan medlem.Ansökan

Skicka ett mail med ditt namn, adress, telefon och lägenhetsnummer till info@brfregnbagen.se  senast den sista mars varje år. Uppge också om du vill ha en låda på nedre gården eller den övre.

Policy 05 - Odlingslådor.pdf