Så här bokar du

Bokningar av tvättstuga & gästlägenhet

Förutom bokningstavlorna i trapphusen kan du även boka tvättstuga och gästlägenhet via internet eller via en smartphone. Nedan följer en beskrivning om hur du gör och vilka uppgifter du ska använda.

Har du inte tillgång till internet eller en smartphone, eller inte vill använda dessa funktioner bokar du som vanligt via våra bokningstavlor i entréerna. Hur du gör får du reda på vid inflyttningsmötet. Har du glömt hur, eller är osäker, kan du komma förbi vicevärden för en snabbkurs.

Via bokningstavlorna

 1. Logga in i systemet med din tag genom att hålla den mot det gråa nyckelhålet till höger på tavlan
 2. Välj om du vill boka Tvättstuga eller Gästlägenhet genom att trycka på knappen på skärmen
 3. Välj bokningstyp i raden överst, varje Tvätttidbokning har en tavla för vardera tillgänglig tvättstuga vardagar och en för vardera tvättstuga söndagar (andra tvättider söndagar). Var noga med att kontrollera att du bokar rätt tvättstuga.
 4. Leta reda på det datum du vill tvätta, du kan bläddra sex veckor fram genom att trycka på pilen vid markeringen Nästa vecka.
 5. Det finns fyra symboler på tvättider
  1. Grå ring med ett minustecken - Det är ej bokningsbara tider
  2. Röd ring med ett minustecken - Det är tider som är bokade av någon annan
  3. Grön ring med plustecken - Det är tider som är lediga och går att boka
  4. Blått nyckelhål - Det är tider som du har bokat
 6. Boka en ledig tid (grönt plus) genom att trycka på den symbolen, den ändrar sig då till ett blått nyckelhål. Tiden är bokad, du är klar.
 7. Avboka en tid som du bokat av misstag eller inte längre tänker använda genom att trycka på ett blått nyckelhål, den ändrar sig då och blir ett grönt plus.
 8. Du kan boka upp till fyra tider samtidigt i systemet, kanske vill du tvätta ett dubbelpass eller boka samma tid flera veckor i rad. Så snart din tvättid är använd kan du på nytt boka en ny tid längre fram i kalendern.
 9. Du kan alltid kontrollera dina bokningar genom att trycka på knappen Visa/Avboka, där visas alla dina aktuella bokningar, och där kan du också avboka tider du inte längre vill använda.
 10. När du är färdig med dina bokningar så loggar du ut ur systemet genom att trycka på knappen Logga ut. Om du glömmer att göra detta så loggas du ut ur systemet efter någon minut ändå.

Via internet

 1. Logga in på följande hemsida: http://portal.brfregnbagen.se/AptusPortal
 2. Du kan också logga in via föreningens hemsida (fliken Till Bokningssidan) och klicka dig vidare därifrån
 3. Logga in med ditt användarnamn och lösenord (dessa får du vid ditt besök hos vicevärden när du flyttar in)
 4. Klicka på knappen Bokning
 5. Välj det du vill boka, bokningen ser nu ut ungefär som den gör på informationstavlorna, och du bokar på samma sätt genom att klicka på ett ledigt pass (grönt plus). Var noga med att boka rätt tvättstuga, det ligger alltid två tvättstugor tillgängliga på skärmen.
 6. Du kan också se dina aktuella bokningar genom att klicka på Visa/Avboka

Så här ser bokningsportalen ut:

Via smartphone

 1. App finns för både Iphone och Android. Sök på Aptus och ladda ner appen till din telefon.
 2. Första gången du öppnar appen kommer du att få ställa in den.
 3. Som server skriver du: http://portal.brfregnbagen.se/AptusPortal/
 4. Använd samma användarnamn och lösenord som tidigare (se ovan)
 5. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

Så här ser Appen ut på Iphone:

Bokning och betalning av gästlägenhet

Gästlägenheten bokas på samma sätt som när du bokar tvättstuga men med två pass för varje övernattning: Kvällspasset på ankomstdagen och morgonpasset dagen därpå. Upprepa om du vill boka mer än en natt. Max tre nätter kan bokas i följd. Betalning om 100 kr per person och natt görs till vårt bg 5683-4690, märk talongen med ”Gästlgh, ditt tresiffriga lägenhetsnummer (står på ytterdörren), namn”.

Uppgifter till porttelefon och bokningssystem

Porttelefonen kan kopplas till valfri tonvalstelefon, fast, via bredband eller mobiltelefon. Du kan ha upp till två telefoner kopplade per lägenhet. Exempelvis en fast som huvudnummer (Efternamn och Förnamn) och en mobil som extratelefon (Efternamn Förnamn (mob)). Om du vill lägga till eller ändra namn/nummer till porttelefonen kontaktar du vicevärden.

I bokningssystemet fungerar din e-postadress som inloggningsnamn, lösenord får du av oss. Kontakta vicevärden om du vill uppdatera dina uppgifter.