Bokningar

Bokningar av tvättstuga & gästlägenhet

Förutom bokningstavlorna i trapphusen kan du även boka tvättstuga och gästlägenhet via internet eller via en smartphone. På kommande sidor följer en beskrivning om hur du gör och vilka uppgifter du ska använda.

Har du inte tillgång till internet eller en smartphone, eller inte vill använda dessa funktioner bokar du som vanligt via våra bokningstavlor i entréerna. Hur du gör får du reda på vid inflyttningsmötet. Har du glömt hur, eller är osäker, kan du komma förbi vicevärden för en snabbkurs.

Så här bokar du.

Här bokar du.